A turizmus fogalma és jelentosége
A turizmus rendszere és környezete
Az idegenforgalmi kerslet
Az idegenforgalmi kínálat
A szabadido-turizmus
A hivatásturizmus
A turizmus és a környezet összefüggései
A turizmus gazdasági életben betöltött szerepe
A magyar turizmus irányító szervei és tendenciái
A nemzetközi turizmus tendenciái és gazdasági hatásai
Idegenforgalmi vállalkozások jogi szabályozása és költségvetési kapcsolatai
Idegenforgalmi vállalkozások jogi formái I.
Idegenforgalmi vállalkozások jogi formái II.
Idegenforgalmi vállalkozások költségvetési kapcsolatai
A vendéglátás és a turizmus kapcsolata, a vendéglátás fogalma
A turisztikai fogadóképesség és a vendéglátás
A vendéglátás fogalma, célja és feladata
Áruforgalmi tevékenység
Az értékesítés módja és formái
Melegkonyhás üzletek, cukrászda, bár, borozó, italbolt, kocsma, egyéb nem melegkonyhás vendéglátó üzletek
Zenés szórakozóhely, diszkó, munkahelyi vendéglátó üzletek, a vendéglátó üzletek kategóriába sorolása
  Főoldal >> Idegenforgalmi ismeretek
  Idegenforgalmi ismeretek

Bevezetés

A modul tartalmának, céljainak bemutatása:

Kedves Hallgatónk!

 Az idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek c. modul szakmai képzésük egyik elméleti alappillére. Tanulásának célja az alapvető idegenforgalmi és vendéglátással kapcsolatos fogalmak és összefüggések megismerése.

Az idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek c. modul tanításának célja tehát:

 • a szolgáltatások nyújtásának jelentőségét és felelősségét hangsúlyozó szemlélet kialakítása,
 • az idegenforgalmi vállalkozások működési feltételeinek bemutatása,
 • az idegenforgalomban érvényesülő tendenciák, az utazási irodák és idegenforgalom kapcsolatának megismertetése,
 • a vendéglátás tevékenységének és a turizmussal való kapcsolatának feltárása,
 • a vendéglátó tevékenység területeinek és jellemzőinek a megismertetése.

A megfelelően képzett idegenforgalmi szakembernek ismernie kell

 • az idegenforgalom fogalmát és jelentőségét, szervezeti struktúráját,
 • az idegenforgalom rendszerét, a kereslet és kínálat fogalmakat és összefüggésüket,
 • a turizmus formáit, s összefüggését a környezettel,
 • jellemzőit, szerepét a gazdaságban,
 • a nemzetközi turizmus tendenciáit,
 • az idegenforgalmi vállalkozás költségvetési kapcsolatait és jogi szabályozását,
 • a vendéglátás és a turizmus kapcsolatát,
 • a vendéglátás fogalmát, jelentőségét, tevékenységi körét és értékesítését, üzlethálózatát.

A modul megtanulása után Ön képes lesz

- az idegenforgalmi piac sajátosságainak az értékelésére,
- az idegenforgalom és a vendéglátás kapcsolatának és rendszerének felismerésére,
- a turisztikai adottságok értékelésére és minősítésére,
- a vendéglátó vállalkozások tevékenységének és jellemzőinek bemutatására,
- szerződések megkötésére,
- feladatát a turizmus, illetve a turisztikai vállalkozások elvárásainak megfelelően ellátni.

Hogyan tanuljunk?

Az idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek c. modul 30 leckét foglal magába. A modul tartalomjegyzékét a bevezető végén található tartalomjegyzék linkre kattintva olvashatja el. Az egyes leckék tananyaga a tartalomjegyzékből is elérhető.

A javasolt haladási ütem és módszer a következő:

   Az egyes leckék önálló logikai egységeket alkotnak, de a tanulás során sorrendjük felcserélése nem ajánlott. A tananyagokat lehetőleg a tartalomjegyzékben megadott sorrend szerint dolgozza fel! Tanulási módszerként a következőket ajánljuk:

 • Nézze át a lecke tananyagát, hogy képet kapjon tartalmáról.
 • Alaposan olvassa el a hozzátartozó fogalmakkal együtt. Ebben a szakaszban próbáljon konkrét eseteket, példákat felidézni. A tananyag nagy része akkor sajátítható el eredményesen, ha az olvasottakat saját tapasztalataihoz kapcsolja.
 • A tananyag áttanulmányozása és elsajátítása után próbálja megoldani az egyes leckék végén található önellenőrző feladatsort. A feladat megoldását a számítógép azonnal ellenőrzi. A feladatok általában többször megpróbálhatja. A helyes megoldás egyúttal összefoglalja Önnek a lecke lényeges pontjait, elsajátítandó ismereteit. Így arról is képet kap, hogy mennyire sikerült a lecke ismeretanyagát megtanulnia.
  Amennyiben a feladatsort néhány (max. 2-3) próbálkozás után sikerül helyesen megoldania, úgy továbbléphet a következő leckére.
 • Ha ennél többször próbálkozik, vagy egyáltalán nem sikerül a feladatsort helyesen megoldania, úgy javasoljuk, hogy még egyszer figyelmesen tanulmányozza át a lecke anyagát, és újra próbálja megoldani a feladatokat!
 • Vizsga előtt ismételje át a tananyagot. A lecke alcímei, illetve a kulcsszavak (vastag betűs szavak) segítik Önt a lényeges pontok megtalálásában.
 • A modul egészének megismerése, és megtanulása után a modul végén található próbavizsga feladataira kell helyesen megfelelni. A próbavizsgát, melynek feladatai hasonlítanak a szakmai záróvizsga kérdéseire, egyszer töltheti ki. Ennek eredményéről azonnali visszajelzést kap százalékos és szöveges értékelés formájában, valamint a helyes válaszok számát is nyomon követheti.

A tanulmányait a következő segédeszközök segítik a gyakorlati élethez kapcsolni:

 • a web-es címek, melyek használata új információk megszerzésére és a régiek bővítésére, frissítésére szolgál
 • a web-es segédeszközök mellett ezek legyenek mindig kéznél:
 • menetrendek (MÁV, VOLÁN, Malév)
  • menetjegyek, biztosítási kötvények és tájékoztatók
  • jogszabálygyűjtemények (Cd jogtár)
  • turisztikai folyóiratok (Turizmus Panoráma, 2Heti Turizmus, Vendéglátás)
  • térképek (Magyarország, Európa, Föld domborzati-vízrajzi, politikai, közlekedési)
  • a Magyar Turizmus Rt. kiadványai
  • a helyi Tourinform irodák turisztikai információs kiadványai
  • öt hazai utazási katalógus

A számonkérés lépései a modulban:

A leckék végén ellenőrizze tudását az önellenőrző feladatok segítségével.
A modul végén próbavizsgán adjon számot tudásáról.
Befejezésül a szakmai záróvizsga ide vonatkozó tételeit kell megválaszolnia.

A szakmai záróvizsga követelményei Az idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek tantárgyból

A hallgató nem az "Idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretek" tantárgyból, hanem az "Idegenforgalmi ismeretek" főmodul keretében ad számot a tananyagból elsajátított ismereteiről. A beszámoló írásbeli és szóbeli részből áll. A hallgató a szóbeli vizsgán a tételsor e modulhoz kapcsolódó részeiből vizsgázik.
A szóbeli vizsga során a hallgatónak rendszerezetten kell ismerniük Az idegenforgalmi és vendéglátóipari ismeretekhez kapcsolódó legfontosabb fogalmakat, jellemzőket, összefüggéseket.

A modul készítéséhez felhasznált irodalom:

 • Dr. Lengyel Márton: A turizmus általános elmélete. VIVA, illetve KIT Kft., 1992, 1994
 • Dr. Drábik László: Utazásszervezés - utasvédelem. NOVORG, 1997
 • Hutiray Judit: Turisztikai alapismeretek, KIT Kft., 1998
 • Jandala Csilla: A turizmus közgazdasági elemzésének módszerei, KIT Kft.
 • Prof. Dr. Cloude Kaspar: Turisztikai alapismeretek. KIT Kft., 1992
 • Pásztor Lászlóné dr.: Idegenforgalmi ismeretek, KIT Kft., 1991
 • Turizmus Magyarországon. IKIM Turizmus Rt., 1997
Következo lecke >>